Streptomycete teriminin tıbbi anlamı; n. Streptomyces cinsi herhangi bir mantar.