Stylohyoid teriminin tıbbi anlamı; a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve hyoid kemiği ile ilgili.