Sublimate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.