Sublingual Duct teriminin tıbbi anlamı; Dilaltı tükrük bezi kanalları (Bartholin ve Rivinus kanalları);