Subplacental teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Decidua vera ile ilgili; 2. Plasenta altında.