Swenson's Operation teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital intestinal aanglionosis (Hirschprung hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemi.