Symmelia teriminin tıbbi anlamı; n. İki bacağın doğuştan birbirine yapışık oluşu.