Synchysis Scintillans teriminin tıbbi anlamı; Adı geçen sıvıda küçük opasitelerin mevcut oluşu.