Synizesis teriminin tıbbi anlamı; n. Gözbebeğinin daralması.