Szabo's Test teriminin tıbbi anlamı; biochem. Mide suynda khorhidrik asit aramağa mahsus bir test;