Tabacosis teriminin tıbbi anlamı; n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).