Tabefaction teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.