Tabescent teriminin tıbbi anlamı; a. Zayıflayan, eriyen.