Tabetic Crisis teriminin tıbbi anlamı; Tabes dorsalis'te görülen mide, mesane ve rektum'da ağrılı kasılmalarla belirgin nöbet;