Tablet teriminin tıbbi anlamı; n. Yassı hap, tablet.