Taboparesis teriminin tıbbi anlamı; n. Genel felçle müterafık tabes.