Tabradillo Fever teriminin tıbbi anlamı; Meksika'nın bazı kesimlerinde görülen bir cins tifüs;