Tachetic teriminin tıbbi anlamı; a. Lekeye ait, taşetik.