Tachogram teriminin tıbbi anlamı; n. Takografi ile elde edilen grafik.