Tachy teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.