Tachylalia teriminin tıbbi anlamı; n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.