Tachyphasia teriminin tıbbi anlamı; n. Konuşma çabukluğu.