Tachysystole teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal şekilde hızlı sistol.