Tactile Hypoesthesia teriminin tıbbi anlamı; Deride uyarıya karşı duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.