Tactometer teriminin tıbbi anlamı; n. Dokunum hassasiyetini ölçme aleti, taktometre.