Taenia Coli teriminin tıbbi anlamı; anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.