Taenia Fornics teriminin tıbbi anlamı; anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.