T(A)Eniacide teriminin tıbbi anlamı; n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.