T(A)Eniafuge teriminin tıbbi anlamı; n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ilaçlar, tenifüj.