Tapetum Lucidum teriminin tıbbi anlamı; Koroidin br tabakası.