Tapiroid teriminin tıbbi anlamı; a. Tapir burnuna benzer.