Temperance teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Ilımlılık, ölçülülük, itidal; 2. Alkollü içkilerden sakınma.