Tenosynovectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.