Tetraploidy teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının dört katına sahip oluşu, hücrede 92 kromozom bulunuşu ile belirgin kromozom anomalisi.