Thiemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda kükürt bulunması.