Thoracocyrtosis teriminin tıbbi anlamı; n. Toraks çarpıklığı.