Thrombogen teriminin tıbbi anlamı; n. See: Prothrombin.