Thymelcosis teriminin tıbbi anlamı; n. Timusun ülserli hali.