Thyroidectomize teriminin tıbbi anlamı; v. Tiroidi çıkarmak.