To Become Sick teriminin tıbbi anlamı; Hastalanmak;