Torulus Tactilis teriminin tıbbi anlamı; El ve ayak ayalarındaki ciltte bulunan ve dokunma hissini alan çıkıntılar.