Triatoma teriminin tıbbi anlamı; n. Trypanosoma cruzi ve benzeri parazitlerin insana geçişinde rol oynayan bir böcek cinsi.