Trichoma teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Saçların herhangi bir parazit enfestasyonu veya pislik nedeniyle birbirine dolaşması hali; 2. İçeriye dönme, içeriye kıvrılma, özellikle göz kapaklarının veya kirpiklerin içeriye dönmesi.