Trimester teriminin tıbbi anlamı; n. Üç aylık devre.