Trophoblastoma teriminin tıbbi anlamı; n. Koryon vilüslarını çevreleyen trofoblast hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom, trofoblastom.