Tubulus Seminiferi Contorti teriminin tıbbi anlamı; anat. Kıvrıntılı kaytarlar.