Tumefacient teriminin tıbbi anlamı; a. İş yapan, şişiren.