Uerine Colic teriminin tıbbi anlamı; See: Dysmenorrhoea.