Ulaganactesis teriminin tıbbi anlamı; n. Dişeti kaşıntısı.