Ulalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Dişeti ağrısı, ulalji.